ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

នៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១១,ក្រុមហ៊ុន Meckel ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក្រុមហ៊ុនផលិតចង្កៀងគ្មានស្រមោលនៅខេត្តជាំងស៊ី។ ក្រុមហ៊ុននេះមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ណានឆាងដែលមានផ្ទៃដី ៣០០០ ម៉ែត្រក្រឡាមានបុគ្គលិកជាង ៥០ នាក់។ រោងចក្រនេះត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងពេញលេញនិងមានឧស្សាហកម្មខ្ពស់